Closed

Tågledningsarkitekt / lösningsarkitekt

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Stockholm/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden står inför en spännande resa och behöver en konsult på plats för att delta i det arbetet.
Banken gör just nu stora förflyttningar i infrastruktur och arbetssätt, mot en gemensam Microsoft plattform.
Viktigt i förändringsresan är att du behärskar såväl det gamla som det nya.

Företaget arbetar i agila tåg (SAFe) där ECCO-tåget (Efficient Collaboration and Communication) ansvar för medarbetarnas digitala arbetsplats.
Det innefattar samarbetsverktyg, telefoni och dokumenthantering för samtliga medarbetare i banken.
Leveranserna är ett nav och en grund för övriga verktyg i banken där målet är att göra samtliga medarbetare så effektiva som möjligt. Vi är i startgroparna att leverera Microsoft 365 med nya möjligheter så som Teams, teamstelefoni, device-överskridande funktioner och enklare dokumenthantering.

Som konsult i detta uppdrag blir din roll ledande roll där du tillsammans med Release Train Engineer och Chief Programme Manager i konstellationen tågledning ska agera stöttande och motiverande för att möjliggöra bästa leveransen från tågets team. Vi tror på respekt, medmänsklighet och samarbete där alla kan känna sig trygga. Med SAFe och ett agilt mindset levererar vi affärsvärde varje dag. SAFe ökar transparensen, ger hög involvering och skapar stor möjlighet att påverka.

Arbetsområden
Att tillsammans med övriga arkitekter i tåget tar fram tekniska lösningar
att tåget följer bankens målbilder och strategier inom arkitektur
övergripande design och arkitektur av utvecklingsinitiativ inom tåget
att arbeta proaktivt och för att arkitekturbeskrivningar och stöd finns för teamen
att styra och kvalitetssäkra arkitekturdrivande utveckling på tågnivå
att aktivt utveckla och revidera befintlig arkitektur
att ta fram lösningsspecifik arkitekturdokumentation, kartor, modeller och lösningsbeskrivningar
att delta i värdeströmsmappningar
att förmedla indata till roadmapområdets arkitekturella landningsbana med uppdaterade och relevanta milstolpar
att upprätthålla bankens krav på strukturerad dokumentation och att våra lösningar följer uppsatta övergripande designprinciper.
Kompetenskrav

Top Skills
En ledare med ett naturligt intresse för teknik och människor 
en god och lyhörd kommunikatör både på svenska och engelska 
erfaren arkitekt med kunskap om Microsoft 365 och telefoni 
en stark analytisk förmåga och kan förklara komplexa problemställningar 
verka för långsiktiga och kostnadseffektiva lösningar i enlighet med våra regelverk och principer, IT-strategin, domänstrategier och målarkitekturer
en länk mellan Affär/Verksamhet och IT, tolka Affärens/Verksamhetens krav och hjälpa till att realisera dessa i möjliga IT-lösningar
delaktig i arkitekturråd och framställa nödvändig arkitekturdokumentation i samband med detta
bidra aktivt till samverkan inom och utom tåget gällande arkitekturfrågor samt informera om gällande arkitekturregelverk och anvisningar
länk mellan olika initiativ, såsom team i tåg eller delprojekt
arbetar nära och lyfter frågeställningar till vår roadmaparkitekt