Closed

IT-tekniker – med inriktning mot nätverk och kommunikation

Posted 3 weeks ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Kunden bedriver idag olika typer av system- och driftstöd till hela kundens verksamhet.
Kunden är inne i en förändringsperiod där IT-infrastrukturen har en mycket central roll för att bygga förutsättningar till en mer digitaliserad och effektiv verksamhet. Samtidigt ökar efterfrågan på geologisk information inom många samhällskritiska områden, så som dricksvattenförsörjning, samhällsplanering, klimatanpassning och utvinning av naturresurser.
Problem
Eftersom det finns väldigt många instanser av applikationer och databaser brottas utvecklingsteam med att behöva jobba med flera olika system. I dagsläget saknas resurser för att genomföra drift och underhåll och fler resurser behövs för att jobba med långsiktiga moderna tekniska lösningar.
Uppdrag
Uppdraget omfattar att i samarbete med teamet ansvarar för sina system och komponenter med allt från kravanalys till utveckling, driftsättning och förvaltning. Uppgifter kan även inkludera expertstöd till andra roller som till exempel arkitekter, supportpersonal, IT-säkerhetsexperter, inköpare och strateger
Uppgifterna för ett team har bredd och resursen måste vara beredd att hugga i med de uppgifter som teamet har att utföra.
Resurser – kompetens

Top Skills
Ska ha mycket god erfarenhet (5-10 år) av arbete erfarenhet inom relevant IT-område med fördjupad inriktning mot domänarkitektur med inriktning på nätverk och infrastruktur.
Resursen ska ha flerårig allmän teknisk erfarenhet av utveckling och förvaltning av IT-infrastruktur.
Mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av design och införande av IP baserade nätverk.
Goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av IT- säkerhetslösningar inom IP området.
Goda kunskaper om relaterad IT-säkerhet (nätverkslösningar och skydd).
Behärskar svenska i både tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Kunskaper i kryptering.
Erfarenhet av virtuella infrastrukturlösningar.
Vana att arbeta i team efter agila metoder.
Nätövervakning (NOC).
Erfarenheter av VPN lösningar, Linux och Kubernetes.
Resursen måste vara självständig och ta eget ansvar.
Resursen ska vara villig att dela med sig av kunskaper till berörda medarbetare.