Closed

Integrationsutvecklare

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Stockholm
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker utvecklare till integrationsplattformsteamet.
Syftet är att få ett enhetligt arbetssätt för att implementera integrationer genom processer, system och organisation för styrning och kontroll av integrationsarbetet.
Målet för uppdraget är att leverera integrationslösningar som supportar utvecklingsprojektens behov av nya lösningar samt möjligheten att drifta dessa.

Top Skills
Ta fram design och utveckla integrationslösningar för olika projekt
I samverkan med utvecklingsprojekten beskriva de informationsobjekt som skall utbytas.
Identifiera lämpliga överföringsprotokoll
Ta fram mappningsspecifikation där så krävs.
Stödja andra utvecklare i utvecklingsarbete av integrationslösningar i MuleSoft-plattformen och MuleSofts API Management.
Till sin hjälp har vi tillsammans med teamet befintliga IT- och integrationsarkitekter, kravanalytiker och specialister i respektive utvecklingsprojekt. Teamet rapporterar till ansvarige Produktägaren som också kommer att styra och prioritera inkommande uppdrag.

Idag jobbar vi på distans, efter pandemin är målet ca 50% på plats på kontoret i Stockholm. Dagar och tider på kontoret styrs efter behov av organisationen.