Closed

VGR önskar en tillgänglighetsanalys enligt Web Content

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Göteborg/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA, av webbplatsen som används vid självincheckning (www.vgregion.se/checkin).
De önskar en rapport som innehåller:
Utförliga rekommendationer och lösningsförslag för alla granskade krav.
Sammanfattning med prioriteringar.
VGR önskar en specificerad sammanställning av vad som behöver åtgärdas för att följa WCAG 2.1 nivå AA. Analysen kommer sedan lämnas vidare till deras leverantör för åtgärd av de brister som finns.Background:
VGR inför självincheckning för patienter till besök i vården i hela Västra Götalandsregionen. Vid incheckning kan patienten använda antingen en fysisk kiosk eller en webbplats. Webbapplikationen uppfyller inte de krav som finns på tillgänglighet enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen.Konsulten ska ha god kännedom om:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen.
europeisk standard EN 301 549 V2.1.2
WCAG 2.1.
Kodstandarder, formgivning och språk
Publiceringsverktyg
Konsulten ska tidigare ha genomfört tillgänglighetsanalyser av webbapplikationer.