Closed

Verksamhetsprojektledare – Västra Götalandsregionen

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget som Verksamhetsprojektledare innebär att vara Hälsan och Arbetslivets huvudprojektledare för införandeprojektet av nytt Verksamhetsstödsystem för ett 100-tal användare vid 5-6 organisatoriska enheter. Verksamhetsprojektledaren ska vara sammanhållande för projektgruppens medlemmar och för verksamhetsgruppens representanter samt ha en samordnande roll för projektgruppen tillsammans med testansvarig för verksamheten. I uppdraget ingår även ett tätt samarbete med Verksamheten (Hälsan och Arbetslivet), Objektet (Huvudprocess vård), VGR IT och den kommande leverantör som tilldelas och tecknats avtal med.

Tillsammans med IT-Projektledaren ska du planera och se till att teknisk implementering följer plan samt att tillsammans med testledare och testansvarig ta ansvar för att verksamhetsstödsystemet också blir implementerat i verksamheten.VGR’s interna företagshälsovård Hälsan och Arbetslivet går ut i upphandling avseende ett journal- och verksamhetsstödsystem. Nuvarande verksamhetsstödsystem 3 Q, som levereras av Miljödata läggs ner och kommer inte att kunna användas eller supporterns efter 2022 års utgång. Verksamhetsstödsystemet som upphandlas behöver ha patientjournal, företagsjoumal och ekonomi/statistikmoduler helt integrerade med varandra. Företagshälsovården arbetar både med individinsatser och med företagshälsovård kopplat till organisatoriska uppdrag dvs. där vissa uppdrag och insatser inte är kopplade till någon enskild patient.

Patientjournalen
Här behöver systemet kunna följa upp besöksstatistik, diagnos-/åtgärder, pågående insatser, ärende-In, rehabiliteringsperioder samt sjukskrivningsperioder samt ha en patientadministration med Intygs- och remiss samt svarshantering. Men behöver enkelt och smidigt kunna lägga bevakningar i systemet för återkommande kontroller, återbesök, avstämningar, etc.

Organisatorisk företagshälsovård CRM/Företagsjournalen
Här behöver det finnas ett kundregister och möjlighet att genomföra uppföljningar på kundnivå. Relaterat till uppdrag, avtal och den debiterbara tid som företagshälsovårdens medarbetare utför ska systemet/lösningen hantera underlag för internfakturering kopplat till avtal, uppdrag, produkt, pris och debiterbar tid samt även förmågan att koppla medarbetarvård till organisatorisk företagshälsovård.

Konsultprofil vi eftersöker
Erfarenhet av projektledning inom VGR
Erfarenhet från joumalsystem och sekretesslagstiftningerfarenhet
Lojal och företräda verksamheten i alla frågor
Erfarenhet av komplexa implementeringsprojekt i stora organisationer
Strukturerad
kritisk granska och ifrågasätta för projektet ej relevanta delar
van att vara drivande,hålla tids- och budgetramar
Vi ser gärna att du har företagshälsovårdsbakgrund

Top Skills
Mycket god erfarenhet av komplexa implementeringsuppdrag i större organisationer.
Mycket god förståelse för komplexiteten inom området IS/IT och verksamhet i Offentliga sektorn i samverkan med externa parter.
Mycket god kommunikativ förmåga.
Mycket god förmåga att dokumentera,presentera och följa upp.
Mycket god erfarenhet av processledning och hög förmåga att gå på djupet när det gäller detaljer.
Ha god kännedom om hur VGR idag samverkar med privata vård givare.
Ha god kännedom om VGR’s organisation; IS/IT-processen, inköpsprocessen, m.fl.
Kännedom om de olika sorters vårdavtal som VGR har tecknat med privata vårdgivare i VGR