Closed

Verksamhetskonsult, FVM – VGR

Posted 2 weeks ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Som medarbetare i arbetsström för Rapportering är du en del av FVM programmet (Framtidens vårdinformationsmiljö) och kommer tillsammans med kollegor att bygga upp operationella standardrapporter för daglig klinisk verksamhet och daglig styrning Rapportkonsumenter är i huvudsak kliniskt verksam personal med åtkomst till rapporterna via Millennium. i verktyget BO.

Uppdraget innefattar
Kravhantering från projektets olika delar
Samla in, kategorisera och sammanställa rapporterings behov
Bistå vid byggnation, underhåll och justering rapporter i BO efter specificerade krav
Med stöd av Cerner-konsult bygga upp och anpassa strukturer i verktyget BO för säkerhet, behörighet, underhåll, förvaltning
Verifiering, validering, test av rapporter
Utbildningsinsatser
Kommunikation med beställare/intressenter

Bakgrund
Västra Götalandsregionen implementerar ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationsystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system. Inom ramen för projektet Standardisering och Kliniskt innehåll, kommer regionens olika vårdflöden och processer att standardiseras, designas och byggas i den nya informationsmiljön Millennium. I arbetet inom programmet ingår att tillgodose operativa rapporteringsbehov. Leverantören Cerner tillhandahåller realtidsdata från journalsystemet Millennium via tredje partsprodukten BO (Business Objects)

Profil
God förståelse för sjukvårdens processer och erfarenhet av verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården God förståelse för datahantering och området uppföljning och utdata
Har en god kommunikations och pedagogisk förmåga samt intresse för verksamhetsutveckling.

Merit
Erfarenhet av rapportskapande i verktyg såsom Cognos, Power BI, Business Objects eller liknande
Vara analytisk, drivande och strukturerad
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Förmåga att se en helhet i detaljerna för värdeskapande i vården

Top Skills
Erfarenhet av arbete med större projekt inom hälso- och sjukvården
Erfarenhet av arbete med IT system (vårdadministration, vårdekonomi eller vårddokumentation) inom hälso-och sjukvården
Erfarenhet av verksamhetsnära utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården