Closed

Utvecklare smarta glasögon Anestesi – VGR

Posted 3 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget omfattar överföring av information från Philips IntelliVue övervakningsmonitor till smarta glasögon av märket Microsoft HoloLens 2 samt framtagande av applikation som kan visualisera informationen i dessa smarta glasögon. Dessutom vill vår kund kunna kommunicera mellan olika glasögonanvändare med röst och videosamtal samt få tillgång till annan patientrelaterad information såsom pm, checklistor och behandlingsriktlinjer.

Background
Bakgrunden till projektet ligger i att VGR tror att användandet av augmented reality (AR), och mer specifikt smarta glasögon, kan ge stora möjligheter till förbättrat patientomhändertagande inom anestesisjukvård. Potentiell möjlighet att förbättra tillgången till patientrelaterad information, till förbättrad kommunikation inom teamet som arbetar med patienten samt bättre utnyttjande av befintliga resurser är några av det fördelar VGR ser med användandet av AR och smarta glasögon. Därför vill VGR testa och utvärdera smarta glasögon inom den anestesiologiska miljön.

Profile
Konsulten bör vara väl insatt i arbetet med Microsoftprodukter såsom HoloLens 2. De behöver även känna sig väl insatta i arbetet med augmented reality (AR). Vana att tidigare ha arbetat tillsammans med eller inom hälso- och sjukvård positivt.

Merits
Konsulten bör ha erfarenhet av att dokumentera, presentera och följa upp arbetet.
Konsulten bör kunna använda sin erfarenhet från AR för att driva och hitta nya lösningar för att ta projektet framåt.
Konsulten bör ha erfarenhet av att arbeta i större organisationer såsom Region Västra Götaland.
Konsulten bör ha erfarenhet av ledarskap i form av att ansvara för projekt de tre senaste åren.

Top Skills
Konsulten skall ha erfarenhet av arbete med augmented reality (AR).
Konsulten skall ha erfarenhet av att arbeta med Microsoft HoloLens.