Closed

Utvecklare smarta glasögon Anestesi SU/Innovationsfonden

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Assignment
Uppdraget omfattar arbete med överföring av information från Philips IntelliVue övervakningsmonitor till smarta glasögon av märket Google Glass Enterprise edition 2 samt framtagande av applikation som kan visualisera den överförda informationen i de smarta glasögonen. Vidare kan det även innefatta arbete med att kommunicera mellan olika glasögonanvändare med röst och videosamtal samt få tillgång till annan patientrelaterad information såsom pm, checklistor och behandlingsriktlinjer.

Bakgrund
Bakgrunden till projektet ligger i att VGR tror att användandet av augmented reality (AR) och mer specifikt smarta glasögon, kan ge stora möjligheter till
förbättrat patientomhändertagande inom anestesisjukvård. Potentiell möjlighet
att förbättra tillgången till patientrelaterad information, förbättrad kommunikation inom teamet som arbetar med patienten samt bättre utnyttjande av befintliga
resurser är några av det fördelar VGR ser med användandet av AR och smarta glasögon. Därför vill de testa och utvärdera smarta glasögon inom den
anestesiologiska miljön.

Profile
Konsulten skall vara väl insatt i arbetet med AR och smarta glasögon. Tidigare arbete med Googles produkter är meriterande.

Top Skills
Konsulten bör ha erfarenhet av att dokumentera, presentera och följa upp arbetet.
Konsulten skall ha erfarenhet av arbete med augmented reality (AR) i mer än 5 år.
Konsulten skall kunna använda sin erfarenhet från AR för att driva och hitta nya lösningar för att ta projektet framåt.
Konsulten bör ha erfarenhet av ledarskap i form av att ansvara för projekt de tre senaste åren.