Closed

Tillgänglighetsgransking – Västra Götalandsregionen

Posted 12 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Med anledning av den nya DOS-lagen ska all offentlig information vara tillgänglig, något som bland annat gäller för förvaltningens webbplatser. Syftet med uppdraget är därför att få hjälp med att hitta och identifiera tillgänglighetsbrister för ett ge vår kund en tydligare karta för vad som behöver arbetas vidare med.

Västra Götalandsregionen behöver göra en redaktionell (ej teknisk) tillgänglighetsgransking av fyra webbplatser och innehållet (text, bild, dokument, film) på dessa: Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.
Den tekniska tillgängligheten är exkluderad ur detta uppdrag, då den granskas och åtgärdas centralt.
Uppdraget ska resultera i fyra detaljerade tillgänglighetsgranskningar som redovisar var det finns redaktionella tillgänglighetsbrister på webbplatserna.