Closed

Tillgänglighetsanalys av PDFdokument

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Konsultens uppdrag är granska kollektivtrafikplanen och föreslå ändringar för att dokumentet ska uppfylla krav på att vara tillgängligt.

Bakgrund
Uddevalla kollektivtrafikplan är en del av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Kollektivtrafikplanen beskriver mål, strategier och inriktning för utvecklingen av kollektivtrafiken i Uddevalla.

Kompetens
Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet inom området tillgänglighetsgranskning av dokument.

Top Skills
Konsulten ska ha dokumenterad flerårig erfarenhet av tillgänglighetsgranskning av dokument.
Konsulten ska lämna referensuppdrag inom området.
Konsulten ska uppge när slutleverans kan ske.