Closed

Test och leveranskoordinator till framtidens biljettsystem

Posted 2 weeks ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige.
Varje dag väljer över 400 000 kunder att resa med våra bussar, tåg, spårvagnar och båtar. Genom att utveckla och erbjuda hållbara resor och smarta tjänster vill vi vara det självklara valet när du reser.
På så sätt bidrar Västtrafik till det goda livet i Västra Götaland och till en attraktiv och konkurrenskraftig region.

Programmet för framtidens biljettköp på Västtrafik ska förflytta Västtrafiks biljettförsäljning in i framtiden.
I programmet ingår upphandling och etablering av nya leverantörer, samordning av vidareutveckling i befintliga system och egenutveckling av helt nya system, där funktionstillväxten kommer att ske över flera års tid.

Testning och synkning av leveranser mellan olika system kommer därför att vara en central uppgift under kommande år.
Västtrafik söker därför nu en person som initialt kan hantera båda dessa frågeställningar. I uppdraget ingår bland annat följande:

Ansvarig för att ta fram teststrategier för programmet som helhet
Arbeta tillsammans med Västtrafiks testorganisation för att utveckla och säkerställa förutsättningar för framtida testning av biljettsystemet, t.ex. avseende testmiljöer, testverktyg och utrustning, men även bemanning och organisation
Etablera en översiktlig planering och metod för synkronisera och samplanera leveranser av funktionalitet mellan olika utvecklingsteam/system över längre tid. I detta ingår både att definiera ett arbetssätt och förankra med de berörda teamen.
Kopplingen mellan testning och leveransplanering bedöms vara mycket viktig, vilket är anledningen att vi ser att samma person börjar med detta initialt.

Uppdraget är heltid på två år med möjlighet till förlängning med start i november 2022. Arbetet förväntas huvudsakligen bedrivas på plats på Västtrafiks kontor på Gullbergsvass, och även i viss mån på Västtrafiks övriga kontor.

Top Skills
Vi söker en person som kombinerar djup erfarenhet av testning och leveransplanering av komplexa system med en dokumenterad kommunikativ förmåga. Arbetet kräver stor självständighet och förmåga att skapa processer och arbetssätt efterhand som behov uppstår, samt att kunna kommunicera och förankra dessa till sin omgivning. Då Västtrafik bedriver agil mjukvaruutveckling är det viktigt med stor erfarenhet och förståelse för agila metoder som t.ex. Scrum och hur testning och leveranshantering bäst hanteras agilt.
Minst 10 års erfarenhet av testledning av mjukvara och hårdvara
Mycket stor erfarenhet av testledning i större projekt med integration mellan flera system (flera uppdrag) och med ingående hårdvara
Mycket stor erfarenhet av testautomatisering (flera uppdrag)
Mycket stor erfarenhet av leveransplanering i större projekt som involverar flera separata system (flera uppdrag)

Erfarenhet av agil mjukvaruutveckling och
Erfarenhet av arkitekturarbete är meriterande
Erfarenhet av kollektivtrafik är meriterande
Erfarenhet av ekonomiflöden och biljettsystem meriterande