Open

Testledare

Posted 1 month ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Testledare.

Program Millennium lägger grunden för en sammanhållen vårdinformationsmiljö i Västra Götaland genom utformningen av det nya vårdinformationssystemet Millennium. Samarbetet mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna syftar till att gemensamma informationsprocesser utvecklas och standardiseras. Millennium ska bland annat ge standardisering av processer, termer och begrepp i

linje med internationella, nationella och regionala riktlinjer och lösningar.
En viktig del i programmet är funktionell testning av Millennium, vilket inkluderar både systemtest och acceptanstest av mer än 500 arbetsflöden som designats av verksamhetsexperter från hälso- och sjukvården.
Testarbetet har varit organiserat i ett projekt med ca 25 testledare men kommer framåt att organiseras på ett annat sätt mer integrerat i designarbetet på verksamhetssidan.
En del av användaracceptanstesterna, så kallade flödestester har startats under våren 2023. Testerna ska utgå från patientscenarion och involverar slutanvändare av Millennium som testare.

Uppdraget
Programmet behöver en testledare som ska driva delar av det övergripande arbetet inom programmets testområde kopplat till användaracceptans, flödestester. Uppdraget innebär att vara en del av designprojekten i Program Millennium och leda arbetet med verksamhetsnära tester, ett team av testar och testledare. I uppdraget ingår att vid behov utveckla existerande process och säkerställa att nödvändiga beslutsunderlag tas fram för att i slutändan kunna godkänna programmets leverans ur ett verksamhetsperspektiv. Arbetet kommer att ske i ett nära samarbete med en kollega med motsvarande ansvar för den tekniska sidan av lösningen.

Top Skills
Senior testledare med mycket god vana och erfarenhet av testledning i komplex miljö med många beroenden och gränssnitt mellan verksamhet och IT.
Erfarenhet från testledning inom området acceptanstester.
Erfarenhet av offentlig sektor och test inom hälso- och sjukvård

Meriterande
Omfattande erfarenhet av vårdmiljö inom offentlig sektor.
Erfarenhet av testverksamhet i VGR.
Erfarenhet av flödestester, End-to-End