Closed

Teknisk specialist inom Snow Software

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För vår kund inom offentlig sektor söker vi en Teknisk specialist inom Snow Software för att säkerställa korrekt implementering och förvaltning av SAM-systemet Snow.

Förutsättningar/Bakgrund
Vår kund har idag ett SAM (Software Asset Management)-system från Snow Software. Systemet stödjer SAM Centers arbete samt är en viktig del i den kommungemensamma tjänsten ”Licens som tjänst”. Det möjliggör även för enskilda förvaltningar och bolag att själva kunna övervaka, förvalta och administrera den egna verksamhetens avtal- och licensportfölj, utan att ha insyn i andra verksamheter. Systemet underlättar, effektiviserar och minimerar arbetsinsatsen för vår kunds SAM Center liksom för respektive SAM-ansvariga hos stadens verksamheter.

Systemet är ett stöd för att effektivisera vidarefakturering till förvaltningar och bolag av licenskostnader som ingår i gemensamma avtal t.ex. Microsoft (inklusive Office 365, Azure), IBM och Adobe. Systemet ger stöd för att nå och vidmakthålla en korrekt och optimal licensportfölj, samt ger stöd för livscykelhantering och proaktiv hantering av risker förknippade med nyttjande av programvaror och molntjänster.

Systemet har byggts upp enligt nedan
En applikationsserver
En webserver
Ett antal gateway-servrar.
Två databaser
O365-konnektor
Adobe-konnektor
ILMT-konnektor
Servicenow-konnektor
Oracle-konnektor
Azure-konnektor
Datacenter-integration

SAM-systemet är uppsatt on-prem och vår kund ansvarar själva för systemets förvaltning. Denna förfrågan avser expertstöd av en konsult för att säkerställa korrekt implementering och förvaltning av SAM-systemet Snow.

Arbetsuppgifter
Teknisk projektledare och tekniskt systemförvaltarstöd för att implementera, uppgradera och förvalta SAM-systemstödet Snow.
Verifiera och konfigurera autoconnect-regler för servrar och klienter
Prestandagenomgång av databas-servers
Certifikatuppdateringar
Skapa nya agenter för klienter och servrar vid uppgraderingar
Tekniskt stöd och riskanalys inför uppgraderingar
Agera länk mellan Snows support-organisation och vår kund
Sätta upp nya gateways och servrar för nya verksamheter som ansluter till systemet
Test och verifiering av Snow
Proaktivt arbete så som genomgång av loggfiler och hälsostatus
Veckovis rapportering av genomförda samt planerade aktiviteter
Tekniskt stöd vid informationssäkerhetsbedömning av systemet
Uppdatering av befintlig systemdokumentation
Fortlöpande kunskapsöverföring om Snow till vår kund.

Förväntad leverans
Inom ”Licens som tjänst” levererar vår kund SAM Center licensrådgivning, avtalshantering, kostnadsoptimering och bevakar avtalsefterlevnad.

Ett viktigt verktyg för detta är ett väl fungerande system för SAM (Software Asset Management).
I detta system ingår ett flertal komponenter på ett antal Windows- och SQL-server för inventering, rapportering, standardisering och avtalshantering.
Dessa måste underhållas och proaktivt bevakas för att undvika avvikelser i rapporter.
Det kan innebära omstart av tjänster, underhåll av databaser, uppgraderingar och fortlöpande kontakt med Snow supportorganisation för att identifiera eventuella risker och sårbarheter.
Alla avvikelser skall rapporteras och åtgärder godkännas, medan det fortlöpande arbetet ska ske självständigt utan direkt styrning SAM. Vid systemförändringar eller uppgraderingar som påverkar funktionalitet, skall kunskapsöverföring ske till medarbetare inom SAM.

Top Skills
Minst 10 års erfarenhet av teknisk systemförvaltning av SAM-systemet Snow
Minst 10 års erfarenhet av Microsoft server-drift
Minst 5 års erfarenhet av SQL-scripting/querying
Snow Certified Program – Snow Base Technology Engineer
Snow Certified Program – Snow Inventory Administrator
Certified Snow Professional – Snow Automation Platform Administrator
Certified Snow Professional – Snow License Manager User
Certified Snow Professional – Snow Inventory Administrator
Microsoft Certified: Azure Fundamentals AZ-900