Closed

Teknisk projektledare/Delprojektledare 80-100%

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund är mitt i en förändringsprocess där mycket utvecklingsarbete sker i de IT-tjänster de levererar till Göteborgs stads verksamheter. De är i behov av en resurs som kan projektleda projekt inom verksamhetsområde IT.Projektet innebär en förändring av organisation inom stadsutvecklingsområdet som innebär att fyra nya nämnder ska inrättas vid årsskiftet 2022/2023. Som teknisk projektledare inom IT kommer du agera delprojektledare inom ramen för paraplyprojektet där uppgiften blir att projektleda aktiviteter inom IT kopplade till omorganisationen.

Rollen som teknisk projektledare i projektet innebär att du arbetar med att
Rapportera progress och status till huvudprojektledare
Aktivt hantera avvikelser från plan
Hålla i regelbundna arbetsgruppsmöten
Arbeta systematiskt med representanter från berörda fackförvaltningar samt berörda projektmedlemmar för att säkerställa att kravställda funktioner levereras
Planera och leda arbetet med referensgrupper med representanter från fackförvaltningar och interna resurser

Övrig info
Hemvist för resursen kommer att vara på enheten IT-projekt och kvalitet. Uppdragsgivare och projektägare finns inom verksamhetsområde IT.
Projektmetod är PPS och verktyg för uppföljning av projekt är Antura.

Top Skills
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som Projektledare IT
Dokumenterad erfarenhet av konto-, och behörighetshantering
Erfarenhet av konsoliderings-, och migreringsprojekt inom komplex organisation, fler än 20 000 anställda
Erfarenhet av kommunal verksamhet eller motsvarand
Kompetens inom PPS