Closed

Systemutvecklare inom integrationsområdet – VGR

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

VGR IT har ett integrationsteam, ett ICC, som har till uppgift att analysera samtliga integrationer som behöver utvecklas. Integration Competence Center (ICC), är ett kompetenscentrum för integrationer med syfte att stödja kunder inom VGR med kompetens och rådgivning kring olika integrationslösningar. ICC har mandat att godkänna alla integrationslösningar, både interna och externa kopplingar. ICC:s uppdrag

är viktigt för att säkerställa att integrationer också har hög förvaltningsbarhet. Arbetet inom ICC förväntas bidra till att förbättra kvaliteten och göra tidsbesparingar tack vare återanvändning, principer, standarder, riktlinjer och expertis. Koordinering och centralisering av integrationskompetens ger optimering av kunskap, kvalitet och tid. ICC-teamet består idag av 24 systemutvecklare och integrationsarkitekter placerade i Mölndal och Vänersborg.

Bakgrund
VGR IT har etablerat en tjänstebaserad integrationsplattform – Mule ESB samt anypoint connect från Mulesoft. VGR IT är inne i en intensiv och utmanande fas som ställer ökade krav på kompetens inom systemintegration. Vi är inne i ett teknikskifte och vår strategi är ett fullt ut tjänsteorienterat systemlandskap (SOA). Utmaningar ligger både i spännande nyutvecklingsprojekt t.ex. lösningar inom Laboratorie-, Bild- och funktionsmedicin, Framtidens vårdinformationsmiljö, Invånartjänster som t ex Journal via nätet mfl och i utmaningarna att vidareutveckla befintliga integrationslösningar.

Profil
VGR söker förstärkning av kvalificerade systemutvecklare som direkt kan gå in aktivt och stötta i arbetet med att utveckla lösningar i Mule-plattformen för integrationer med regionens system men även mot den Nationella Tjänsteplattformen (NTjP).

VGR söker en öppen och engagerad systemutvecklare som trivs med att
samarbeta
verka i en självstyrande grupp
i grupp dela med sig av sina idéer och lösningsförslag

Merits
Praktisk erfarenhet av utveckling av integrationslösningar i Mule ESB och MULE Anypoint connect
Erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av projekt inom hälso-och sjukvårdssektorn.
Erfarenhet av vårdinformatik.
Erfarenhet av medverkan i förstudier och utvärdering av nya tekniker.
Kännedom om den Nationella Tjänsteplattformen (SKLTP).
Praktisk erfarenhet av RIV TA, nationella tjänster och tjänstekontrakt.
Praktisk erfarenhet av mappningsverktyg som t ex Altova Mapforce
Erfarenhet av användning av ELK-stacken.
Viss kännedom om Icore Process Server
Viss kännedom om Sentinel
Praktisk erfarenhet av continuous integration
Erfarenhet av arbete inom ICC-funktion.
Kännedom om Västra Götalandsregionens regler, riktlinjer och rekommendationer inom integrationsområdet

Top Skills
Praktisk erfarenhet av kommunikation med beställare, intressenter och användare av IT-stöd
Förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och i skrift
Praktisk erfarenhet av agila arbetssätt
Flera års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling i Java.
Praktisk erfarenhet av testdriven utveckling.
Praktisk erfarenhet av Active MQ eller annan motsvarande Message broker.
Praktisk erfarenhet av web services med kunskap om WS-standards, Basic Profile och REST
Praktisk erfarenhet av utveckling av tjänsteorienterade integrationslösningar byggda med t.ex web services och meddelandebaserad asynkron kommunikation.
Praktisk erfarenhet av tekniker/protokoll: FTP, SFTP, HTTP och HTTPS.
Praktisk erfarenhet och förståelse av integrations- och designmönster (EAI-patterns)
Praktisk erfarenhet av arbete med felhantering och spårning/loggning.
Praktisk erfarenhet av att arbeta med verktyg som Maven, Subversion och Jenkins.
Praktisk erfarenhet av säkerhetstekniker och certifikatshantering.