Closed

Systemförvaltare

Posted 11 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund ansvarar fullt ut för de system som bolaget utnyttjar i verksamheten. Däremot är ansvar för drift och infrastruktur outsourcat.

Hos vår kund finns en it-grupp som ansvarar för systemkartan, förvaltning av vitala system som driver projekt vid anskaffning eller förändring av system, och ansvarar för samverkan och koncernens övriga bolag samt hanterar rutiner för systemförvaltning och informationssäkerhet.
Bolagets it-grupp består av fem medarbetare men har för närvarande en reducerad bemanning. Samtidigt genomförs många projekt och förändringar. Gruppen behöver därför tillfälligt förstärkas med en resurs som kan ta ansvar för och bistå i olika delar av gruppens ansvarsområde.

Arbetsuppgifter
Konsulten ska bistå och självständigt hantera olika frågeställningar inom området som IT-gruppen ansvarar för. Dessa kan variera över tid men de områden som främst omfattas är:

Ärenden kopplade till förvaltning och utveckling av bolagets CRM-system (LIME)
Integration/leverans mellan datalager och uppföljningssystem (Hypergene) och leveranser till moderbolag
Uppgifter kopplade till driftsättning och vidareutvecklingen av bolagets nya hyresgäst-app
API-integration mot externa leverantörers system
Samordning av bolagets arbete kring överföring av system

Top Skills
Skall ha utfört minst två liknande uppdrag, vänligen inkludera referensprojekt i CV:t. Med liknande uppdrag avses IT-konsult (beskrivet ovan) för systemförvaltning.
Skall ha relevant högskoleutbildning eller annan kvalificerad utbildning som kan bedömas likvärdig.
Skall ha minst 2 års erfarenhet från förvaltning, vidareutveckling av system och projektledning
Kompetens inom bolagets verksamhetsområde eller system som bolaget använder är en fördel
Konsulten gillar att arbeta inom ett brett verksamhetsfält, ta sig an olika arbetsuppgifter och utmaningar och arbeta verksamhetsnära ihop med bolagets andra funktioner.