Closed

Specialist UX, användargränssnitt – VGR

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget består i att tillsammans med produktägare, andra specialister inom projektet och utvecklingsteam ta fram specifikationer och design baserat på krav och beslut. Design sker i Figma.

Utmaningar i projektet är bland annat att fånga användarnas krav och behov gällande den detaljerade arbetsprocessen och förvandla dessa till design av effektiva arbetsflöden i det blivande systemet.

Bakgrund
Planerat införande av nytt kärnsystem i vården kommer att påverka VGR:s förmåga att beräkna ersättning och underlag för fakturering för utförd vård. Projekt VEP (Vård ErsättningsPlattformen) har i uppdrag att säkra att ersättning för utförd vård kan utbetalas till vårdaktörerna i enlighet med träffade överenskommelser och avtal samt att externa betalare kan faktureras för den vård som vårdaktörerna utfört för deras räkning under och efter utrullningen av FVM (Framtidens VårdinformationsMiljö). Genomförandet ska leda till kortare ledtider och minskade underhållskostnader samt en effektivare användning av ITkomponenter.

I projektet ska en ny web-applikation för ersättningshantering och fakturering av vård tas fram.
Projektet behöver en UX-designer för att säkerställa att användarnas krav fångas och specificeras samt omvandlas till gränssnittsdesign och användbarhet för slutanvändarna.
I projektet ingår också nödvändig vidareutveckling av de befintliga applikationerna för Vårdval Vårdcentral och Vårdval Rehab vilka planeras integreras i den nya vårdersättningsplattformen under projektperioden.

Kompetensprofil
En erfaren och drivande UX-designer med god kunskap inom UX samt god förståelse av tekniken som ligger bakom och med vana att bygga upp prototyper. Erfarenhet av nyutveckling inom webb är önskvärt liksom erfarenhet från uppdrag inom ekonomiområdet och offentlig sektor. Dessutom är det önskvärt om kandidaten har erfarenhet av att arbeta med designsystem.

Top Skills
Ska ha mycket god erfarenhet av IS/IT-projekt som omfattat grafisk gränssnittsutveckling, UX
Ska ha mycket god förståelse och förmåga att omvandla användares behov till krav på användbar och adekvat lösning.
Ska ha utmärkt förmåga att kommunicera med såväl användare som utvecklare.
Ska ha mycket god förmåga att dokumentera och presentera
Ska ha erfarenhet av design för webb
Ska ha erfarenhet av att bygga upp prototyper
Bör ha erfarenhet av att arbeta med designsystem
Bör ha erfarenhet av området ekonomi och ersättning för hälso- och sjukvård, helst av ersättningssystem i VGR
Bör ha kunskap om tillgänglighetskrav (WCAG)
Relevanta referenser ska kunna lämnas