Closed

Senior IT-tekniker

Posted 1 year ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund, har för avsikt att genomföra ett avrop avseende IT tekniker som resurskonsulttjänst.
Syftet med avropet är att tillfälligt ersätta en medarbetare som kommer att sluta sin anställning hos vår kund den 6 december 2021.
Uppdragets omfattning är 100% och konsulten ska kunna påbörja uppdraget snarast möjligt.

Uppdraget består av följande delar
Överta produktionskritiska arbetsuppgifter
Stötta/utbilda kollegor på IT-avdelningen
Identifiera åtgärder för att effektivisera samt minska personberoende
Medverka och/eller leda genomförande av överenskomna åtgärder
Medverka som teknisk specialist i projekt, t.ex. införande av nya verksamhetssystem
Samarbeta med leverantörer (t.ex.Atea, Pulsen, ProAct och NetNordic och till viss del Aranya)
Samarbeta med utvecklingsledare och produktägare i kommunens bolag och förvaltningar
Exempel på utvecklingsarbeten som konsulten skall kunna leda eller medverka i är:
Automatisera klientdistribution från beställning till leverans hos beställare (Client as a service).
Automatisera mobildistribution från beställning till leverans hos beställare (Mobile as a service).
Automatisera behörighetsadministration i Teams/M365 miljön.
Implementera SSO (Singel Signon) för prioriterade verksamhetssystem.
Identifiera lösningar eller förebyggande insatser för att minska antalet supportärenden. (Exempelvis self-service lösning för lösenordsbyte.)

Under uppdraget förväntas konsulten kunna formulera och presentera en plan med kort- och långsiktiga åtgärder för att automatisera, effektivisera och minimera personberoenden.

Kompetens
Anbudsgivare ska namnge en konsult som ska vara uppdragsansvarig och ha rollen som senior IT tekniker lägst nivå 4. Till anbudet ska bifogas CV för offererad uppdragsansvarig där det tydligt framgår och styrks att konsult har:

Minst åtta års erfarenhet som IT- tekniker från liknande uppdrag.

Personal skills
Lagspelare, lätt att samarbeta med
Serviceinriktad och lösningsorienterad
Kommunikativ i tal och skrift
Drivande, tar

Meriterande
Kunskap gällande LOU eller erfarenhet som beställare i upphandlingar av IT-tjänster.
Övriga tekniska miljöer som vi arbetar med och som är meriterande om uppdragstagaren har erfarenhet av är:
Telia DataNet
Nexus HAG (singel signon)
MobileIron
MIM
IAS
PRTG/OP5
Mule (vill vi utveckla strategier kring)
SiteVision
OpenVPN
IoT/LoRa (Netmore) (utvecklingsområde i kommunen)

Top Skills
Windows Server
PowerShell
Active Directory/Azure AD
DNS/DHCP/CA
Group Policy
Hyper-V
SCCM (manuell process som vi vill lämna)
DPM
MS SQL
Exchange (vill vi lyfta till molntjänst)
M365 (breddinförande i kommunen pågår)
Excel VBA/VBScript/cmd
Generella brandväggskunskaper (Meriterande: Palo Alto)
Generella nätverkskunskaper (Meriterande: HPE, Cisco (som vi lämnar), Aruba (som vi övergår till)
Grundläggande Linux kunskaper
Tidigare erfarenhet av medverkan i upphandlingsarbete avseende IT-tjänster.