Closed

Projektledare – Västra Götalandsregionen

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Projektledare.

Uppdraget innefattar
att tillsammans med Projektledare på VGRIT ansvara för genomförandet av uppgraderings projekt Melior 220 Sp1 med sedvanliga projektaktiviteter
sammankallande till möten med projektdeltagare från verksamheten i VGR
sammankallande till möten med SIS-representanter från verksamheten i VGR
samverkar med berörda leverantörer
rapporterar på Operativ styrgrupp och Programstyrgrupp HOV
ansvara för framtagande av utbildningsmaterial, rutin- och testdokument
Projektet ska säkerställa att felfria test-, och driftmiljöer finns klara att tas i bruk vid aktuell tidpunkt.
Med testmiljö avses GA- och A-miljöer, FÅ, VDI Aleris utbildning avser Provbygg, Original och Utbildning, drift avser sju befintliga driftmiljöer för fem förvaltningar.
Projektet skall uppgradera Melior 220 i drifts- och acceptanstestmiljöer till version 220 sp1
Projektet skall säkerställa att Melior 220 driftsmiljöer finns tillgängliga tills det att uppgradering av Melior till version 220 sp1 är genomförd i alla installationer i VGR.
Ingen effekthemtagningsansvarig utses
Projektet ska säkerställa att avveckling sker av de komponenter som ersätts
Projektet ska analysera konsekvenser, identifiera och initiera åtgärder av de förändringar som krävs i verksamhetsrutiner som påverkas av version 220 sp1.
Canea ska användas för all projektdokumentation.
Projektet ska ombesörja att dokument som produceras i projektet publiceras på korrekt plats som används framgent.
Verksamhetssidan tillsammans med projektledarna i projektet ansvarar för att
Verksamhetsrutiner tas fram och förankras med berörda parter som identifieras inom projektet
Utbildningsmaterial tas fram
Testfall tas fram
Genomföra relevanta tester som projektet behöver göra
I planeringsarbetet identifieras vilka parter som är berörda förutom verksamhet, Objekt, VGRIT och Cerner

Bakgrund
Versionen 220 sp1 innehåller rättningar i Melior och anpassning till Svenska informationstjänster för läkemedel (Sil) 6.0.
Projektet har som mål att genomföra uppgradering av Melior till version 220 sp1 för alla Meliorinstallationer i VGR samt avveckla komponenter som ej används efter driftsättning.
Initial samplanering behövs med andra projekt som berör Melior. Detta för att minska uppgraderingskostnaderna och verksamhetens insats för att skapa en helhetsplan.
Efter avslutade uppgraderingar och avveckling, rapportering och upprensning sker vidöverlämning till förvaltning.
Projektet inkluderar teknik, test och verksamhetsförberedelser samt implementation och den avveckling som är möjlig.

Meriterande
kunskap och erfarenhet om Västra Götalandsregionen
kunskap och erfarenhet om Melior journalsystem
kunskap och erfarenhet av hantering av läkemedel i Västra Götalandsregionen

Top Skills
För att kunna genomföra planerade införanden sökes en konsult med följande kompetens och erfarenhet.
konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att leda projekt som har berört verksamhetsutveckling med hjälp av IT och genomförts inom svensk hälso och sjukvård kunskap om eHälsa 2025
god förmåga att kommunicera med verksamhetsföreträdare och god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
erfarenhet av förändringsledning, samt ha erfarenhet av implementering av IT-stöd, kravställningsarbete och test
erfarenhet av projektstyrningsmodellen Projektil, PPS eller liknande
kunskap om både privata och offentliga vårdgivare
adekvat högskoleutbildning inom Hälso- och sjukvårdsområdet