Closed

Projektledare – Västra Götalandsregionen

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Projektledare för digital symptombehandling.

Uppdrag
Förutom konfiguration av ovan nämnd funktionalitet finns det en del frågor som behöver utredas, exempelvis ansvarsfrågan om en invånare eller patient hänvisas till egenvård. Om en separat organisation för att effektivisera omhändertagande i de digitala flödena. 1177 vårdguiden på telefon och användning av hänvisningsstödet, samt deras roll i de digitala flödena, chatt etc. Utöver detta behöver verksamhetsprocesser och behov kartläggas för användning i samband med fysiska besök på vårdenhet i syfte att fånga information inför besök (anamnesupptagning).

Parallellt kommer funktionaliteten i enlighet med utrullning FVM vara integrerad mot Millennium. Detta ansvarar Program FVM för. Utredning av integration mot befintliga system behöver göras av projektet. Det finns en uppbyggd förvaltningsorganisation av nuvarande digital vårdmöteslösning. Enheten Invånartjänster vid avdelningen applikationsleverans vilka har mycket kompetens som kan bidra in i arbetet och nätverk av personer i verksamheten.

VGR söker en senior Projektledare som kan vara med och leda projekt Digital symptombedömning och bidra i att utveckla framtidens patient-, invånar- och medarbetartjänster inom Västra Götalandsregionen.

Bakgrund
Koncernstab Digitalisering har som uppdrag att stötta den digitala transformationen i hela regionen.
VGR har idag ingen digital symtombedömning (självtriagering), men det finns ett stort behov.

En digital triageringsdörr är en invånartjänst som nås via 1177.se eller regionens patientportal. Funktionaliteten guidar invånaren till rätt vårdnivå genom symtombedömning och strukturerade frågeformulär där hen svarar på frågor om sin hälsa. Tjänsten kan användas både vid första linjens vård, uppföljning och för anamnesupptagning. Triageringsmotorn bygger på det gemensamma nationella kunskapsstödet och det är framförallt prioritering och hänvisning som konfigureras regionalt, baserat på regionens organisation och ansvarsfördelning.

Din Profil
Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område.
Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år.
Självständighet – mycket stor.
Ledning – har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning.

Meriterande
Konsulten bör ha viss förkunskap kring arbetet med offentlig sektor, gärna Västra Götalandsregionen.
Konsulten bör ha förmågan att kunna konceptualisera och ta fram prototyper med hjälp av Figma.

Top Skills
Erfarenheter från liknande uppdrag.
Förmåga att hantera kunddialog och beställardialog på ett professionellt sätt.
Stor vana att driva designarbete att skapa delaktighet, framåtdrift och förståelse genom att involvera kunder, användare och andra intressenter i arbetet.
Ha en innovativ förmåga till nytänkande och ett öppet och normkritiskt förhållningssätt.
Erfarenhet av att analysera kvalitativ research och paketera dessa till för organisationen agerbara insikter och koncept.
Konsulten bör vara drivande, lyssnande, stresstålig eller ha erfarenhet av att jobba agilt.
Erfarenhet av att arbeta med tjänstedesign på strategisk nivå med arbete över team, avdelningar, produkt-/affärsområden och kanaler.
Erfarenhet av kvalitativ research genom djupintervjuer och intervjuteknik.
Erfarenhet av att skissa och visualisera lösningar och prototyper i flera olika kanaler.
Erfarenhet av att förbereda och leda workshops och samskapande designarbete.