Closed

PROJEKTLEDARE IT- ARBETSPLATS OCH OFFICE365

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker nu en specialistkonsult kring verksamhetsutveckling/projektledning inom områdena kring IT-Arbetsplats och Office365.

Arbetsuppgifter
Leda projektteamet inklusive konsulter
Planera workshops och projektarbetsmöten
Deltaga på workshoppar och projektarbetsmöten
Dokumentera lösningsförslag (organisation, samverkansformer och arbetsmetoder, lösningar)
Förankra lösningsförslag
Följa upp projektets framdrift och rapportera status till uppdragsgivare/enhetschef

Arbetsbeskrivning
Leda arbetet kring förändrat arbetssätt, utbildning mm för samverkan kring dokument kopplat till driftorganisationen för IT-Klient och samverkan.
Samordning av konsolidering av Office 365 tjänsterna och IT-arbetsplats (ev. även övriga IT-tjänster)
Koordinering, samordning av Klient & samverkans leverans till programmet för Digital arbetsplats
Leda och stödja arbetet med ta fram planer/strategier/processer/utveckling kring utvecklingens initiativ inom IT-Arbetsplats och Office365
Leda och stödja leveranserna kring tjänsteplansaktiviteter för 2022 och 2023 som påverkar enheten IT-Klient och samverkan
Leda IT-Arbetsplats och Office365 leveranser kring kundens bolags och förvaltningskonsolideringar som beräknas pågå under 2022 och första halvan av 2023.
Kompetenskrav
Kompetensprofil

Top Skills
Minst 10 års erfarenhet av att leda och driva projekt varav minst 5 år i komplexa projekt.
5 års dokumenterad erfarenhet av arbete kring IT-Arbetsplats och klienthantering
Minst 5 års erfarenhet inom området Digital Workplace/Office365
Minst 10 års erfarenhet av att arbeta med långsiktiga strategier och arkitektur
Minst 10 års erfarenhet av verktyg för visualisering och dokumentation
Hög kompetens inom förändringsledning, minst 10 års erfarenhet
Praktisk erfarenhet av att dokumentera organisation, samverkansformer och arbetsmetoder
Skall ha genomfört minst 2 stora projekt/införande av nya tjänster och funktioner i större organisationer
Skall ha minst 10 års dokumenterad erfarenhet att arbeta inom ITIL
Certifiering inom ITIL på ITIL expert / MP (Managing Professional)