Closed

Projektledare införande av HR system

Posted 3 weeks ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vår kund står inför att modernisera och byta ut delar av sin IT-arkitektur avseende personalhantering (schema, tid, HR core). Det hanteras inom BEDA-programmet som pågått sedan hösten 2019 med ett antal olika strömmar. Den största strömmen i BEDA handlar om att implementera två HR-system, ett WFM-system och ett HR core-system. Därtill finns ytterligare en ström som handlar om att utveckla och ersätta ett antal (ca 15st) integrationer kopplade till dessa system. Implementationsprojektet har pågått 6 månader och står inför en hektisk höst med pilot, test och driftsättning. Projektorganisationen består av en styrgrupp som i stora delar motsvarars av Lisebergs ledningsgrupp, två strategiska projektledare (en extern och en intern), en operativ projektgrupp (delprojektledare och systemspecialister), ett antal integrationsutvecklare samt en pilotgrupp. Förutom styrgrupp ingår totalt ca 20 personer i projektet.

Rollen är en ersättare för en befintlig resurs som rullar av projektet i slutet av september. Den går ut på att för vår kunds räkning stötta implementering av HR-systemen samt utveckling, test och driftsättning av de nya integrationerna.
Förutom projektledning ingår kravhantering, test/testledning, förändringsledning samt intressenthantering.
Du behöver kunna vara på plats på minst 3dgr i veckan. Rollen är på heltid i uppskattningsvis 1-1,5 år