Closed

Projektledare (FVM) Västra Götalandsregionen

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Ett av delprojekten, FVM Support och Förvaltning, syftar till att utreda, planera för och tillsammans med linjeorganisationen i VGR etablera den organisation och det arbetssätt som krävs för att VGR under och efter programmet ska kunna ta ansvar för fortsatt förvaltning, konfiguration, vidareutveckling, införande och support av det FVM-programmet levererar. Detta uppdrag fokuserar på de frågor som ligger närmast traditionell systemförvaltning. Det finns ett annat initiativ som fokuserar på den mer funktionella styrningen av utveckling och förändring av vårdens arbetssätt och den påverkan på IT-systemets konfiguration.

Huvudsakliga intressenter som denna organisation levererar till är dels vårdverksamheten i VGR, Kommunerna i Västra Götaland samt de Privata vårdgivare VGR tecknat avtal med. Detta delprojekt är i sin tur uppdelat i ett antal mindre delar som fokuserar på till exempel ändringshantering, test- och kvalitetssäkring, drift- och infrastruktur, support- och användarstöd etc. Arbetet drivs i projektform, men i nära samverkan med den linjeorganisation som etableras på VGR för att ta emot leveranserna från FVM-programmet. Denna linjeorganisation etableras parallellt med programmet vilket innebär att projektet FVM Support och Förvaltning antagligen också kommer att engageras i ett antal olika frågeställningar som blir aktuella för att få en framgångsrik överlämning till VGR:s linjeorganisation.

Bakgrund
Programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö är en stor satsning för att byta ut ett antal av de IT-system som används i vårdverksamheten i VGR till en produkt – Millenium – som levereras av Cerner AB. Programmet består av en mängd delprojekt som vart och ett fokuserar på att lösa delar av hela denna uppgift och programmet förväntas pågå ett antal år med planerade driftsättningar som sträcker sig över nästan två års tid.

Profil
Projektledaren behöver ha mycket god erfarenhet av större och komplexa verksamheter, erfarenhet av att designa, planera och etablera organisationer för support och förvaltning i stora organisationer, mycket god erfarenhet av förändring mot mer agila principer i arbetssätt och kultur. Förändringsledning är en naturlig del av arbetet. God kommunikatör och kunna uttrycka sig väl i tal och skrift.

Top Skills
Projektledning i stora och komplexa projekt.
koordinering och administration i stora projekt/organisationer.
Komplexa IT-projekt med många beroenden.
Överlämning från projekt till linjeorganisation.
Fungerar väl som ledare och koordinator i större organisationer.
Mycket god erfarenhet och kunskap om systemförvaltning, organisation och arbetsmetoder

Meriterande
Tidigare chefserfarenhet är meriterande