Closed

Projektledare, Förändring och möjliggörande – VGR

Posted 6 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Option på att förlänga hela eller delar av avropet 3 gånger med högst 12 månader per gång, sammanlagt max 36 månaders förlängning, När möjligheten att förlänga avtalet utnyttjas ska VGR lämna meddelande därom senast en månad innan gällande avropet löper ut. Förlängningar av avrop ska vara skriftliga och oförändrade avtalsvillkor ska gälla

Uppdrag
Generellt kommer konsultens uppdrag bestå i att i huvudsak driva och koordinera olika IT-projektuppdrag som beställs och initieras av Västra Götalandsregionens (VGR:s) olika verksamheter.

De flesta projektuppdrag har kopplingar till användarnära IT-infrastruktur och/eller fastighetstekniska systemuppsättningar där vi ansvarar över IT-stödet dessa systemuppsättningar konsumerar.

Inom projektuppdragen förs en dialog med beställare/kund för att tydliggöra de krav och förväntningar som finns inom ramen för beställningarna, samt att konsulten ansvara för genomförande, både av stora och små projektuppdrag med varierande komplexitet.

Med stöd av arbetssätt och det team drivs projektuppdragen på ett professionellt sätt där projektledaren ansvarar över projektbudget, planering, uppföljning och dokumentation av projektuppdragen. Beroende på storlek varierar antalet projektuppdrag som konsulten förväntas ansvara över. Nästan uteslutande är projektuppdrag IT-relaterade men det kan förekomma projektuppdrag som är mer av koordinerande/förändringsledd karaktär

Bakgrund
I huvudsak är ett av Koncernstab digitalisering:s mål att hjälpa verksamheterna i deras anskaffande och utveckling av IT-tjänster. Samt att avdelning Infrastruktur och cybersäkerhet driver interna projekt och uppdrag för att strategiskt följa den globala tekniska utvecklingen. Även vara den part inom VGR som följer upp och kvalitetssäkrar IT-leveranser i projekt och uppdrag.

Inom enhet Förändring och möjliggörande under avdelning Infrastruktur och cybersäkerhet driver de i huvudsak projekt och uppdrag med teknisk inriktning. De är organiserade i fem olika team med fokus på en avgränsad mängd kunder. Många gånger rör det sig om utveckling och implementation av ny teknik inom infrastruktur där de avropar kompetenser från deras linjeverksamhet och leverantörskontakter.

Krav på kompetenser
Vår kund söker en engagerad, drivande och lyhörd konsult som har sina styrkor inom att samarbeta, men lik väl trivas att arbeta enskilt. Prestigelös och har lätt för att dela med sig av sin erfarenhet och idéer. Arbete bedrivs både på kontor och distans. I de fall man behöver resa inom kontor används i första hand regionens färdmedel. B-körkort erfordras.

Meriterande
Konsulten bör ha erfarenhet av större komplex IT-miljö
Konsulten bör ha ett agilt förhållningssätt
Konsulten bör ha bred IT-kompetens

Top Skills
Konsulten skall ha minst 8 års erfarenhet som IT-projektledare. Inte äldre än 10 år.
Konsulten skall ha god och bred kunskap inom användarnära IT-infrastruktur
Konsulten skall ha god och bred kunskap inom IT-infrastruktur
Konsulten skall ha mycket god erfarenhet av att leda virtuella kompetensteam
Konsulten skall ha mycket god förmåga att på svenska dokumentera och presentera
Konsulten skall trivas i en drivande roll och agera självständigt
Konsulten skall ha ett svenskt medborgarskap för att kunna säkerhetsklassas
Konsulten skall ha CV som beskriver erfarenheter inom aktuellt område

Referenser lämnas på punkt 1