Closed

Projektkommunikatör

Posted 12 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Som projektkommunikatör kommer du bistå i olika projekt för kunds räkning.
Nedan är exempel på uppdrag som kunden behöver hjälp med men det kommer även tillkomma fler projekt under uppdragsperioden.

Projekt 1: TIC-projektet för laddstolpar:
Välja strategi för lansering av vår kunds tjänsteutbud – t ex publicera på webbplatsen, medarbetarportalen, tidningsartiklar, pressrelease, direktdialog med utvalda kunder etc. Ev dela upp mellan testing/certification och inspection som har olika målgrupper. Välja approach för de 2 olika faserna

Fas 1 – november 2021 – avisering till kunder och marknad

Fas 2 – juni 2022 – skarp lansering då vår kund ska börja kunna ta emot order

Skriva texter och ta fram bilder/göra layout för de valda strategierna t ex
Webbplatsen
medarbetarportalen,
tidningsartiklar,
pressrelease,
inbjudan till dialoger med kunder

Ovanstående görs i löpande dialog med kund som ger input och förklarar mål och syfte med projektet.
Projekt2 (genomförs på engelska.)

Vem är du?
Som person ser vi att du har ett inre driv och är nyfiken. Vi ser gärna att du är resultatorienterad och är ansvarstagande. I rollen som projektkommunikatör behöver du ha ett strukturerat arbetssätt och en god planeringsförmåga. Du är prestigelös och samarbetsorienterad och van vid att arbeta självständigt. Relevant erfarenhet av projektkommunikation är ett måste.

Uppgifter relaterade till rollen
Active participation in project communication team meetings. These meetings happen at least once a month. The communication manager writes the minutes of these meetings.
Active communication with the members of the communication team. These are leaders of tasks in WP6.
Planning and following up on how to reach the KPI related to the newsletter. This could be combined with identification of appropriate recipients of the newsletters.
Updating the project website, social media accounts as well as sending newsletters. The material for these platforms come from other partners and the communication manager would just need to update the channels with the material.
Updating the project website when needed with new features.
Writing a short report about the status of access to the project channels on a quarterly basis.
Arranging press release at the end of the project.
Contributing to the project deliverables, namely communication and dissemination plans and activity reports.
Providing any other communication and dissemination related support to the project leader as well as the communication team.