Open

Projektadministratör

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Job Description

Avlasta projektledare, konsultsamordnare och enhetschefer med varierande uppgifter som är mer eller mindre kvalificerade

Exempel på arbetsuppgifter
Stänga projekt, utreda att aktiviteter är klara och hantera stängningen i projektsystemet (Antura)
Hjälpa projektledare att lägga in och uppdatera tidplaner, budget och prognos
Hjälpa projektledare med att ta fram uppgifter för kundfakturering
Hjälpa projektledare att arbeta med riskhantering och erfarenhetsåterföring
Avlasta projekledare med admininistrativa uppgifter som rör upphandlingar som t.ex att lägga in uppgifter
Avlasta enhetschef med administrativa uppgifter som t.ex säkerhetsavtal med konsulter, skriva projektdirektiv, boka möten
Lägga in uppgifter i projektsystemet inför projektstart
Leta dokumentation i arkivet när nytt projekt skall startas upp
Kontrollera om avtalsförlängning behövs
Stödja utredare med administrativa uppgifter som rör råvattenremisser som t.ex föra in information på kartor, bevaka ärenden i mark och miljödomstolen mm

Utbildning   
Gymnasieutbildning eller högre. Minst ett års erfarenhet inom projektarbete (teknikprojekt)
God förståelse inom projektstyrning (tidplan, budget, riskhantering)

Erfarenhet   
Erfarenhet av liknade arbete
Erfarenhet av arbete i IT system (Antura eller annat projektstödssystem)

Personlighetskrav  
Drivande person
Noggrann
Prestigelös
Flexibel
Serviceinriktad

Top Skills   
Lösningsorienterad
Självgående
God samarbetsförmåga