Closed

Programledare FVM ÖA – Västra Götalandsregionen

Posted 3 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) utgör tillsammans med omställningen av hälso- och sjukvården och arbetsgivarvarumärket VGR:s strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det övergripande målet är att ge invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. I VGR ersätter de stora delar av vårdens IT-system och skapar en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö där Millennium är navet. Genom att göra hälso- och sjukvårdsinformation tillgänglig för invånare, patienter och medarbetare när de behöver den ska det bli enklare att samverka – både mellan patienten och vården och mellan olika vårdnivåer.

Profile
Senior IT-projektledare med mycket god vana och erfarenhet av implementering i komplexa organisationer med många beroenden och gränssnitt mellan IT, verksamhet och leverantörer. Mycket god kunskap och förmåga att säkra framdrift för projekt och dess intressenter. Du skall ha mycket god kunskap att kommunicera och dokumentera på svenska och engelska.

Merits
Du bör ha motsvarande erfarenhet från likvärdigt arbete relaterat hälso- och sjukvård
Du bör ha en god förståelse för Enterprise arkitektur
Du bör ha tidigare erfarenheter av uppdrag inom politiskt styrda organisationer
Du bör ha goda erfarenheter inom ITIL

Top Skills
Du ska ha minst 15 års erfarenheter av projektledning
Du ska ha minst 5 år som programledare i komplexa organisationer
Du ska ha goda erfarenheter inom förändringsledning