Closed

Produktägare Server- och applikationsplattform IKT

Posted 1 year ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Produktägare för produkten Server och applikationsplattform.
Här kommer du tillsammans med verksamhetens IT-arkitekter och tekniska

specialister forma, förvalta och utveckla produkten med ingående komponenter och förmågor.

Som produktägare behöver du ha god insyn i kravställarnas behov samt ha god kommunikationsförmåga. Du arbetar utefter en vision och ett mål för

produkten både ur affärsmässigt-, tekniskt- och användarperspektiv som ligger i linje med intressenternas önskemål. Du ska omvandla inkomna krav till

tekniska lösningar genom att författa så kallade user stories för de tekniska specialisterna att implementera.

• Övergripande vision, målsättning för produkten
• Budgetplanering
• Definiera roadmap med lanseringar
• Söka förbättringar, effektiviseringar och automatiseringar
• Förbättra produktivitet och kvalitet
• Jobba med säkerhetsstandarder
• Säkerställa korrekt licensiering
• Dokumentera nya funktioner, informera verksamheten och utbilda
• Säkerställa tekniska livscykelplaner
Produkten består av men inte begränsat till serveroperativ som Windows och Linux samt Containers med Dockers, Kubenetes och Tanzu.

Bakgrund
I arbetet med den nya organisationen inom VGR IT så jobbas det emot “Product Managment”. Här etableras ett antal produkter som hålls samman i de mer övergripande plattformarna. Om möjligt så konverteras dagens tekniska plattformar in, samtidigt som vi utvecklar processer, uppsättning och förmågor för att svara upp mot den digitaliseringsstrategin som är antagen. Strävan är att ta oss mot ett mer agilt arbetssätt.

Meriterande
Erfarenhet kring information och säkerhetsklassning av system
Kunskap av automatisering och orkestrering
Kunskap kring managering av servermiljö on-prem, hybrid som hos publika molnleverantörer som AWS eller Microsoft Azure

Top Skills
Kunskap och flerårig erfarenhet som produktägare eller någon annan liknande roll.
Kunskap och flerårig erfarenhet av Scrum eller andra agila metoder.
Kunskap av kravhantering
Erfarenhet av att arbeta med tekniskt komplexa domäner, arkitekturer och produkter kombinerat med förmåga att driva produktdiskussioner inom
dessa områden.
Du ska vara drivande och samtidigt inlyssnande och stresstålig.