Closed

Microsoft infrastrukturkonsult

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi söker en konsult som ska stötta vår kund inom offentlig sektor med Microsoft Infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Huvuduppdraget blir att stödja, avlasta och sambverka med nedanstående arbetsuppgifter under tiden då bolagets förvaltningskonsolideringar pågår under 2022 och 2023.

Som konsult förväntas du bidra med specialistkunskap och aktivt arbeta med utveckling och införande av nya funktioner samt förvaltning av befintliga funktioner inom Office 365 och dess ekosystem.

Agera teknisk rådgivare i beslutsprocesser och projekt inom Microsoft teknik.
Planering och design inom de områden och produkter som beskrivs under kompetensprofilen.
Säkerställa att vår kund får ut maximalt värde av gjorda investeringar och att Microsoft produkter utnyttjas optimalt.
Vid behov, felsökning och åtgärda problem inom de områden som beskrivs under kompetensprofilen.
Huvudsakligen ska arbetsuppgifterna utföras i vår kunds lokaler, då samarbete med arkitekter och andra kolleger krävs.
Arbeta inom Office365 leveranser kring vår kunds bolags och förvaltningskonsolideringar
Stödja Framtidsbolagen med deras drift för att frigöra befintlig personal för att kunna planera konsolideringar av Framtidskoncernen.

Top Skills
Minst 5 års erfarenhet av arbete med strategier, planering, design och införande av Microsoft teknik inom klientplattform, katalogtjänst och certifikatsinfrastruktur hos större företag/offentlig förvaltning.
Specialistkunskap och minst 3 års erfarenhet av rådgivning, planering, design, konfiguration, automatisering, uppgraderingar och migreringar hos större företag/offentlig förvaltning inom följande produkter och lösningar:
Office 365 och i synnerhet
Exchange
Powershell
Outlook
Graph API
Via partnerskap med Microsoft eller motsvarande ha tillgång till Microsofts globala kunskap om arbete hos andra kunder och tillgång till rekommenderade arbetssätt för hur Microsoft produkter implementeras.
Tillgång till Microsofts tekniska information, t ex via partnerskap, om produkter, problem, tekniker och kunderfarenheter och möjlighet att driva frågor med produktgrupperna på Microsoft.
Ska inneha en eller flera av följande certifieringar: Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365