Closed

Lösningsarkitekt/Tech Lead – Västra Götalandsregionen

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget innebär att som Lösningsarkitekt/Tech Lead i scrumteamet vara en nyckelspelare i arbetet med att driva utvecklingen framåt i projektet genom att med din kunskap och erfarenhet strategiskt och operativt bistå i valen av arkitektur, ramverk, verktyg och struktur. Konsulten kommer att samarbeta med integrationsarkitekt och övriga projektmedlemmar och kommer att fungera som rådgivare och tonsättare för utvecklarna inom teamet och att proaktivt guida till rätt beslut. Konsulten ansvarar för upprättandet av dokumentation gällande att ta fram arkitektbeskrivningar, datamodeller, processmodeller, rekommendationer för designmönster samt beskrivning av tänkt livscykel och förvaltning, enligt VGRs arkitekturramverk.

Bakgrund
Projektet Ny personuppgiftstjänst är ett projekt som startat under våren 2020 och beräknas pågå till 2023-24, som avser att uppdatera VGRs nuvarande personuppgiftstjänst. Ett system för hantering av folkbokföringsuppgifter och Reserv-ID. Projektet syftar till att möta verksamhetens krav på nationell samverkan, införa Nationellt Reserv-ID och aktuella krav på IT-säkerhet. Med Personuppgiftstjänst VGR avses en tjänst baserat på flera underliggande tjänster och IT-system. Det finns en nära koppling till den Nationella personuppgiftstjänsten hos Inera och Millennium inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Projektet ska etablera flera nya integrationstjänster samt modifiera ett flertal existerande integrationer i så kallade övergångslösningar.
Tjänsterna ska även fungera för externa aktörer i samverkan (privata vårdgivare och kommuner). Efter framtagandet av den nya tjänsten ska de gamla tjänsterna avvecklas. Projektet är just nu i en transformering till ramverket Scrum.

För detta arbete söker vi en senior lösningsarkitekt med stor erfarenhet av komplexa projekt med många beroenden och intressenter gärna med erfarenhet motsvarande arbete inom likvärdiga organisationer som VGR.

Top Skills
För rollen som Lösningsarkitekt/Tech Lead har du relevant högskoleutbildning och minst 12 års erfarenhet av mjukvaruutveckling och därpå erfarenhet som lösningsarkitekt på expertnivå i komplexa utvecklingsprojekt baserade på modern mjukvaruutveckling. Du har även mångårig erfarenhet av analys och designval gällande teknikstack, mjukvaruarkitektur, byggmiljö och utvecklingsprocess samt en stark analytisk och konceptuell förmåga att identifiera, strukturera och dokumentera funktionella och icke funktionella krav. VGR söker dig som har en mycket god samarbetsförmåga och gärna delar med dig av din kunskap. Du arbetar effektivt både i grupp och självständigt och har ett konsultmässigt förhållningssätt samt eftersträvar de agila värderingarna. Du ska ha en genuin passion för arkitektur, lösningsmönster, modern teknik och utvecklingsmetodik.

Skall framgå i konsultens CV
Dokumenterad erfarenhet i rollen som Lösningsarkitekt
Dokumenterad erfarenhet av verksamhetsutveckling, processutveckling alt. systemutveckling.
Erfarenhet att presentera och beskriva modellerade arkitekturlösningar inför andra arkitekter
Erfarenhet av att definiera IT lösningar i komplexa verksamhetsområden
Erfarenhet av mjukvaruutveckling
Kunskap om kravinsamling och applikationsmodellering
Stor erfarenhet av att kommunicera med verksamhet och leverantörer rörande systemlösningar, icke funktionella krav och it-säkerhet.
Erfarenhet av att arbeta i projekt som följer ramverket Scrum.
Referenser, kopplat till relevanta tidigare uppdrag

Meriterande
Erfarenhet av arbete med personuppgiftstjänster/folkbokföringsuppgifter
Dokumenterad erfarenhet av TOGAF eller annat arkitekturramverk.
Erfarenhet av projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn.
Önskvärt med erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, GDPR
Kunskap om Västra Götalandsregionens organisation
Erfarenhet av kravanalys samt framtagande av användningsfall.