Closed

Konfigurationsanalytiker – Västra Götalandsregionen

Posted 8 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi en Konfigurationsanalytiker.

Bakgrund
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram. FVM är ett samarbete mellan VGR, privata vårdgivare med avtal med VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland. Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta behov och krav i nutid och framtid. Navet utgörs av IT-stödet Millennium vilket levereras av Cerner Sverige AB. Implementeringen sker etappvis under flera år.

Projekt
Projektet Standardisering och Kliniskt innehåll (SoKI) ansvarar för standardisering, design och bygg av regionens olika vårdflöden och processer i Millennium.
Arbetet är organiserat i 16 arbetsströmmar baserat på Cerners modell.
I uppdraget för arbetsströmmen Facility management ingår två områden, patientflödeshantering och materiallogistik.
Inom patientflöden hanteras patientens rörelser i vården genom ombesörjning av vårdplatser, beställning av patient- och utrustningstransporter samt lokalvård.
Materiallogistiken hanterar de artiklar som vårdens verksamheter ska kunna dokumentera på eller planera med, till exempel inom operationsverksamhet.
För detta område söker vi en Konfigurationsanalytiker som vill vara med och arbeta med design, konfiguration och systemtester av Millenium. Tillsammans med engagerade och skickliga kollegor från när och fjärran skapas nya arbetssätt och effektiviseras vårdens flöden genom utformningen av deras nya systemstöd.

Uppdrag
Kvalitetssäkra utformningen av designen inom processområdet tillsammans med processledaren och Cerners konsulter delta i design- och valideringssessioner för att på sikt kunna genomföra och hålla sessioner själv.
Skriva acceptanskriterier, granska testfall och delta i systemtester.
Delta i de forum som SoKI ansvarar för samt delta på de utbildningar som FVM erbjuder, både för nuvarande och kommande arbetsuppdrag.
Ha dialog med vårdens verksamheter och andra arbetsströmmar kring vårdplatser och andra platser som ska samlas in och hanteras i Kapacitetshanteraren.
Tillsammans med Cerner konfigurera data i Kapacitetshanteraren.
Delta och driva samarbeten mellan arbetsströmmar där beroenden kring design och datainsamling finns.
Med stöd av Cerner-expertis bygga upp och anpassa strukturer i Kapacitetshanteringen för säkerhet, behörighet, underhåll och förvaltning.

Profil
Du har god förståelse för sjukvårdens processer, för hantering av vårdplatser inom hälso- och sjukvården och liksom erfarenhet/intresse av verksamhetsutveckling, samt förståelse för utmaningarna med stora förändringsarbeten. Vana vid befintliga IT-vårdsystem inom VGR.

Top Skills
God administrativ datorvana, kan arbeta i Microsoft Office program.
Analytisk, drivande och strukturerad.
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Förmåga att förstå och uttrycka sig på svenska och engelska i båda tal och skrift.
God kommunikativ förmåga för att kunna föredra och för att kunna hantera olika situationer.
Ett öppet och flexibelt förhållningssätt och kan utifrån samma roll växla uppgifter utifrån behov inom programmet.
Erfarenhet av större IT- och verksamhetsprojekt.