Open

IT-arkitekt replikering FVM GIP – VGR

Posted 5 months ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Job Description

Arkitektrollen kräver stort driv, trygg i att ha dialog med leverantörer kring produkternas för/nackdelar, fasciliera ws/grupparktiviteter, vara kommunikativ, ha DB kunskaper så att man kan relatera till replikeringsverktyg/lagring, kunna iserver där ADDn dokumenteras.

Flera av förstudiens leverabler ansvarar arkitekten för att driva tillsammans med projektledaren.

Det är ett komplext arbete där erfarenheten inom området säkerställer att processer och rätt design implementeras.
Syftet är att få en så stabil miljö som våra kunder inom VGR har behov av.
Målsättningen är att detta arbete ska kunna beskriva fortsatt profil för livscykelhanteringen.

Bakgrund
FVM GIP Informationsplattform är ett projekt som syftar till att tillgängliggöra all information inom regionen närhelst den behövs till den som behöver den. För att göra detta, har VGR behov av ett antal nya tekniska komponenter i deras landskap. En målarkitektur för GIP har tagits fram och de är nu i ett skede där flera parallella projekt pågår för att implementera de nödvändiga tekniska komponenterna.

Detta delprojekt är GIP Replikeringsverktyg som är en förstudie :

Arbetsområden
L01. Lista på förmågor & krav som replikeringsverktyget skall stödja.
L02. Dokumenterad utvärdering av minst 3 olika datareplikeringsverktyg med hjälp av demo från leverantörer.
L03. Beslutsunderlag & rekommendation på datareplikeringsprodukt att köpa in och implementera.
L04. Arkitekturbeskrivning (ADD) – förstudieversion.
L05. Budget för genomförande och förvaltning 1-5 år.
L06. Resursbehov för genomförande.
L07. Grov tidsplan för genomförande.
L08. Beslutsunderlag & rekommendation på åtgärder kring datalager.
I denna förstudie kommer VGR utvärdera 3-4 replikeringsverktyg utifrån den behovsbild som tas fram i förstudien.
Ett antal leverantörer bjuds in till några demosessions och projektgruppen utvärderar sedan produkterna utifrån de kriterier som projektet tagit fram. Sammanställning av slutsatser skall dokumenteras i en Excecutive Summary.

Profil
VGR söker en engagerad, drivande och lyhörd lösningsarkitekt som har sina styrkor inom att samarbeta, verka i en självstyrande grupp och som i grupp delar med sig av sina idéer och lösningsförslag.

Arbetsområden
Replikeringsverktyg
Lagring
DB kunskap
iServer

Meriterande
Konsulten bör ha erfarenhet inom ramverk ITIL
Konsulten bör ha erfarenheter från uppdrag med IT inom politiskt styrda organisationer, med teknisk inriktning
Konsulten bör ha erfarenhet av stora införande av IT-stöd inom hälso- och sjukvård

Top Skills
Konsulten skall ha minst 5 års erfarenhet i rollen som Arkitekt
Konsulten skall ha god och bred kunskap/erfarenhet inom infrastruktur, integration och arkitektur
Konsulten skall ha mycket god erfarenhet av att leda virtuella kompetensteam
Konsulten skall ha mycket god förmåga att på svenska och engelska dokumentera och presentera
Konsulten skall trivas i en drivande roll och agera självständigt
Konsulten behöver erfarenhet av att dokumentera, presentera eller följa up på ett förenklat sätt