Closed

Göteborgs Universitet

Posted 1 year ago by Anthon Byberg
Göteborg
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Vi har fått en upphandling som är mycket brådskande, gäller Göteborgs Universitet som har svårt att hitta en Infrastruktur arkitekt

Meriterande
“Resursen bör ha bred erfarenhet från databasinfrastrukturlösningar
“Resursen bör ha god kunskap avseende planering av lösningar i komplexa IT-infrastrukturprojekt.”
Resursen bör kunna samordna och prioritera särintressen – kunna se inberoenden, samband och eventuella synergier mellan olika tjänster och processer.
“Resursen bör ha god vana av arbete med ITIL-processerna. (Ange minst ett uppdrag.)”
“Resursen bör ha erfarenhet av att anpassa IT-infrastrukturlösningar utifrån aktuella verksamhetsprocesser”
Resursen bör ha erfarenhet av molnlösningar
Resursen bör ha erfarenhet av beräkningstillämpningar och/eller HPC.
Resursen bör ha erfarenhet av identity and Access management (plattformar active directory, federeringstjänster m.m.)
Resursen bör ha erfarenhet av hantering av mobila enheter (MDM/EMM/EMS)
Resursen bör ha bred erfarenhet från klientinfrastrukturlösningar

Top Skills
”Resursen ska ha erfarenhet av implementering/utrullning av IT-infrastrukturlösningar (Ange minst två uppdrag.)”
”Resursen ska ha erfarenhet av att i projekt eller förvaltningsfas arbeta med att fånga in och dokumentera verksamhetens behov/krav och realisera dessa i infrastrukturlösningar.”
”Resursen ska ha erfarenhet av att säkerställa infrastrukturens kvalité och icke funktionella krav och väga dem mot de funktionella kraven.”
Resursen ska ha erfarenhet av att designa, dimensionera, optimera och realisera infrastrukturlösningar.
”Resursen ska ha erfarenhet av att utveckla och förvalta arkitekturprinciper, metoder och ramverk och säkerställa att de följs”
Resursen ska ha erfarenhet av att i projekt dokumentera infrastrukturarkitekturen och dess lösningar
Resursen ska ha erfarenhet av virtualiseringsplattform.
Resursen ska ha erfarenhet av containerplattform (motsvarande OpenShift eller liknande)
Resursen ska ha bred erfarenhet från lagringsinfrastrukturlösningar
Resursen ska ha bred erfarenhet från servrar/hårdvara lösningar
Resursen ska ha bred erfarenhet från nätverksinfrastrukturlösningar
Resursen ska ha bred erfarenhet av att ha tagit fram redundanslösningar utifrån krav på tillgänglighet.Bör-krav