Open

Förvaltningsledare

Posted 10 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Job Description

Vår kund söker nu efter en projektledare/koordinator som vill jobba inom förvaltning, där arbete med förvaltningsplaner, deltagande i Styrgrupp, resursplanering, uppföljning och mindre uppdrag kopplat mot mindre projekt ingår.

Om personen är kunnig inom pm3 är detta en bonus. Konsulten behöver ha djup förståelse och erfarenhet av förvaltningsledning. Resursen vi söker behöver även ha arbetat mycket mot verksamhets- och applikationssidan.

Personliga egenskaper Drivande, modig (våga ta sig mandat och genomföra saker), strategisk
Vana av budgetarbete och budgetprocessen; från äskande till realisering och uppföljning
Vana av kontakt med externa leverantörer
Erfarenhet och kunskap av resan ”från projekt till förvaltning”, hela överlämningsprocessen.

Top Skills
Ha grundkunskaper/erfarenhet av infrastruktursidan
Ha erfarenhet av förvaltningsområdet
Ha erfarenhet/kunskap av att ta ett projekt från utvecklingsfas till förvaltning
Vara kommunikativ och ha god vana av att föra dialog både med konsulter och leverantörer