Closed

Business Analyst till offentlig sektor

Posted 2 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Uppdraget handlar om att översätta verksamhetsbehov till IT-krav.

I och med att staden förtätas minskar tillgången på parkering i centrala områden. Det medför nya krav på kundens IT-system för behörigheter och kö-ordning.

Vår kund är nu i behov av en erfaren Business Analyst som kan hjälpa oss att dokumentera behov och IT- krav kring köordning.

Uppdraget omfattar
Leda digitala workshops i syfte att bena ut komplexa krav som enkelt går att förstå och diskutera.
Översätta kraven till faktiska IT krav i form av User Stories.
Placera frågan i sitt sammanhang utifrån ett större IT-systemperspektiv tillsammans med bolagets Produktägare och IT-arkitekt
Ha löpande avstämningsmöten med beställaren för uppdraget

Top Skills
Du är en erfaren Bussines Analyst som analyserar, strukturerar och löser komplexa frågeställningar.
Du ser helheter, väger in många olika professioners perspektiv samtidigt som du kan dyka ner i detaljer. 
Du kan hjälpa andra se perspektiv de inte ser.
Du har en verktygslåda med metoder för att fånga in behov och bryta ner det i krav för IT-utveckling.
God samarbetsförmåga och målmedvetenhet
Flera års erfarenhet av att översätta verksamhetsbehov till IT-krav