Closed

Produktägare Maximo

Posted 7 months ago by Anthon Byberg
Göteborg/remote
Apply Now

Apply for this job

Job Description

Västtrafik AB ägs av Västra Götalandsregionen.
Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västsverige.
Varje dag väljer över 400 000 kunder att resa med
våra bussar, tåg, spårvagnar och båtar. Under en dag kör fordonen omkring 47
500 mil, vilket motsvarar nära 12 varv runt jorden och vår reseplanerare används
1 200 000 gånger.
Genom att utveckla och erbjuda hållbara resor och smarta
tjänster vill vi vara det självklara valet när du reser.
På så sätt bidrar Västtrafik till det goda livet i Västra Götaland och till en attraktiv och konkurrenskraftig region.

Uppdragsbeskrivning
I rollen som produktägare har du det övergripande ansvaret för förvaltning och
utveckling av Västtrafiks applikation Maximo.

Omfattning
I teamet ingår fler medarbetare.
Arbetet sker både på kontoret samt på distans.
Arbeta operativt och arbetsleda teamet för Maximo för att nå uppsatta mål,
aktiviteter och leveranser.
Följa upp användningen och kundnöjdheten för att hålla en hög
leveranskvalitet över tid.
oTa fram en vision och strategi för Maximo, samt hålla i den löpande
planeringen och utvecklingen av denna för att möta de behov
verksamheten har.
Löpande uppföljning på taktisk och strategisk nivå med leverantören.
Samarbeta i relevanta delar nära verksamhetsledning, produktägare, IT-
enheten och verksamheten för att fånga upp behov och
utvecklingsmöjligheter.
Omvärldsbevaka, hålla sig informerad och uppdaterad kring nya lösningar
och tekniker inom området för att ständigt förbättra.
Arbeta självständigt med budgetering och prognostisering samt
uppföljning av utfall.

Top Skills
Du driver, planerar och utvecklar vision och strategi för applikationen inom
användningsområdet.
Du säkerställer god användarnöjdhet hos såväl egna
medarbetare som hos partners.
Du leder det löpande förvaltningsarbetet i
teamet och tillsammans med leverantören.
Vi ser gärna att du har erfarenhet att
ha arbetat agilt med Trafiknära utrustning ombord och i fält.
Erfarenhet av
Maximo är ett stort plus. Du rapporterar till ansvarig chef för IT-Trafiknära IT.