Open

Lösningsarkitekt

Posted 5 months ago by Daniel Fransson
Remote
Apply Now

Job Description

Uppdraget avser arbete som senior Lösningsarkitekt relaterat till Infrastrukturlösningar samt arbete med att designa IT-lösningar som stöttar myndighetens IT-tjänster. IT-lösningarna baseras på verksamhetens krav samt existerande IT-tjänster i myndigheten.
Som lösningsarkitekt på ITP ligger fokus på att se till att återanvändning av funktionalitet sker. Lösningsarkitekten ska säkerställa att de övergripande strategierna och riktlinjerna kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen och möjliggör förvaltnings- och driftbarhet av IT-tjänsterna.

Konsulten kommer inom uppdraget att arbeta med arkitekturlösningar i projekt/uppdrag i nära samarbete med övriga arkitekter, infrastrukturlednings tekniska tjänsteutvecklingsarkitekter och olika typer av driftteam samt berörda operativa leveransområden.
I uppdraget ingår även att balansera funktionella krav mot övriga kvalitetskrav och göra nödvändiga prioriteringar och kompromisser.
Lösningsarkitekt är vid behov delaktig i att formulera och säkerställa de icke-funktionella kraven.

 

Kompetenskrav
Minst 5 års erfarenhet av arbete:

  • I rollen som Lösningsarkitekt med inriktning infrastrukturlösningar i organisation, företag eller myndighet.
  • Erfarenhet inom komplexa IT-miljöer, dvs arbete med många beroenden, mellan infrastruktur, system-,plattforms- och applikationsdrift.
  • Erfarenhet av komplexa driftsmiljöer inom IT som återfinns inom organisation, företag eller myndighet med minst 500 anställda
  • Teknisk kunskap och teknisk erfarenhet av arbete med applikationsserver, databashanterare, integrationssystem samt distribuerande system.
  • Erfarenhet av IT-infrastrukturlösningar utifrån integrationer i befintliga system inom större företag, organisationer eller myndigheter 

 

Uppdraget kan delvis utföras remote men förväntas utföras onsite när restriktioner lättas.