Open

2 skickliga Javautvecklare

Posted 9 months ago by Daniel Fransson
Stockholm
Apply Now

Job Description

Myndigheten satsar nu stort och behöver förstärkning under 2021.
Under perioden drar flera projekt igång samtidigt så behovet av förvaltning av befintliga system är stort. Uppdraget blir att ingå i ett agilt team som arbetar med både nyutveckling och förvaltning. Nyutvecklingsdelarna består av tjänster för bebyggelseinformation samt en söktjänst för arkivet. Förvaltningsledarna arbetar med ett större säkerhetsprojekt samt avveckling av äldre tjänster.

Skall-krav Frontend:

 • HTML5/CSS/Javascript
 • Moderna webbtekniker och ramverk

 

Bör-krav Backend:

 • Angular
 • Javascriptramverk för karthantering, t.ex. OpenLayers
 • TypeScript
 • Node.js
 • Java
 • Tailwind

 

Skall-krav Backend:

 • Java
 • SpringBoot
 • Senior (Minst fem års erfarenhet)

 

Bör-krav Backend: 

 • Erfarenhet av DevOps
 • Docker
 • Node.js
 • PostgreSQL
 • Yarn
 • SOAP
 • GIS 

 

Uppdraget gäller året ut, på heltid och kan utföras 100% remote.
Vissa resor kan förekomma. Möten etc sker över Microsoft Teams.