Open

Siteplacering – backbonesiter/teknikbodar

Posted 9 months ago by Daniel Fransson
Sverige
Apply Now

Job Description

Site acquisition utspridda på ett geografiskt område mellan Skåne – Stockholm – Luleå.
Uppdraget är att finna och avtala lämpligt markområde där GC backbonesiter/teknikbodar kommer att placeras.

Uppdraget kommer att utföras under ett stort geografiskt område där vi har utpekade målområden för placering. De områden som vi har pekat ut behöver ses på lokalt för att hitta rätt placering.
Yta
Storlek på marken bör vara 4-500 kvm.
Närhet till befintlig kanalisation (upp till 200m)
Närhet till kraft
Närhet till vägar för leveranser
Ska kunna härbärgera siter med dieselreservkraft

Uppdrag
Lokalisera rätt mark för teknikbod
Inplaceringsförfrågningar om det skulle bli nödvändigt
Söka och erhålla bygglov med hjälp av vår Permits & Lease avdelning
Söka och erhålla Arrende
Förhandsanmälan till kraftbolag
Beställa kraftanslutning av Elnätsägaren för varje placering (Elservice 80A)
Upprätta de nödvändiga avtal som krävs för marken med markägare

Rollbeskrivning
I rollen som Site Acquisition kommer du med tidigt i projektet och har som huvuduppgift att finna och avtala lämpligt markområde där GC Backbonesiter ska placeras enligt våra kravställningar på placering.

Önskvärd kompetens Flera års dokumenterad erfarenhet av likande arbete, helst inom telekom

Teknik Ditt intresse och förståelse för teknik är stort.

Personliga egenskaper
Du har en förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete på ett bra sätt.
Du är van att uttrycka dig i tal såväl som i skrift, både på svenska och engelska.
Du har en utpräglad social förmåga och du är serviceinriktad och flexibel.
Som person är du drivande, noggrann och självgående.