Open

Leveransansvarig Klient Supportcenter – VGR

Posted 6 months ago by Marita Ellberg
Göteborg/Remote
Apply Now

Job Description

Som leveransansvarig (Service Manager) kommer du inom området Digitala Arbetsplats ansvara övergripande för PC-klient leveransen till regionens alla verksamheter.
I leveransen ingår bland annat datortjänst, logistik kring hårdvara, garantihantering och övriga tjänster kring PC klienter. I rollen som

Leveransansvarig
ansvara för hela leveransen av PC-klient och kringliggande tjänster
etablera och bibehålla en god relation med VGR IT:s kunder och leverantörer
säkerställa att leveransen motsvarar verksamhetens behov
ansvara för tjänstens budget och den ekonomiska uppföljningen
ge goda förutsättningar för att verksamheten ska kunna dra full nytta av leveransen och optimera kostnader

Consultants competence
Flerårig erfarenhet inom området
Bred och övergripande kunskap inom IT och teknik
Förmåga att leda flera projekt parallellt
Erfarenhet projektledning, Service Delivery Management och/eller tjänsteansvar
Erfarenhet av kundnära dialog och samverkan i stora komplexa organisationer
Erfarenhet som deltagare och/eller ledning av större projekt
Erfarenhet av att samverkan intern och externt
Erfarenhet av dokumentera, kravställa och presentera resultat för olika intressenter
Konsulten ska vara drivande och ha stor förmåga att jobba självständigt

Tidigare uppdrag med budgetansvar
Uppdraget lägger stor vikt och stort fokus på kvalitet, ekonomi och kundnöjdhet i helhetsleveransen inom området klient. Du är van att arbeta med människor och har förmåga att kommunicera runt tekniska frågor på ett sätt som skapar förtroende och förståelse både i verksamheten och hos våra partners. Du arbetar självständigt och driver egna frågor och är inte rädd för att fatta egna beslut i det dagliga arbetet.

Det är av stor vikt att du har goda sociala egenskaper och att du är kommunikativ. Som leveransansvarig är det viktigt med god ordning och struktur. Du kommer att ha många projekt och uppdrag igång parallellt. Du arbetar affärsmässigt, strategiskt och proaktivt gentemot VGR IT:s kunder i syfte att stärka leveransen och utveckla relationen.

Top Skills
Erfarenhet inom logistik
Erfarenhet av klient leveranser (PC)
Erfarenhet av ServiceNow
Erfarenhet som Business Analyst(BA) eller inom kravhantering