Data Analys för Region Skåne.

Uppgradering och nyutveckling av SSIS-jobb för Region Skåne SSIS, SQL SERVER 2019. Uppgradera och flytta SSIS-jobb från en SQL Server 2014 till en klustrad SQL Server 2019.

–  Vi är så klart jätteglad över det förtroende som vi har fått från Region Skåne. Det är otroligt spännande att få möjligheten att hjälpa Sveriges sydligaste län och där vi har vår huvudkontor. Region Skåne ansvarar för sjukvård och sjukvård, näringslivets utveckling, kollektivtrafik, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.  Region Skåne sysselsätter cirka 34 000 personer, varav de flesta arbetar inom sjukvården, på sjukhus, primärvårdsenheter eller tandvård. Region Skåne bidrar till en öppen och tolerant gemenskap som stimulerar kreativitet och innovativa utvecklingsmöjligheter vilket speglar även TopTeam. Berättar Daniel Fransson

– TopTeam har sedan starten visat stark tillväxt och god lönsamhet, ett tecken på att det man gör uppskattas av kunder och medarbetare och att man tillför något på marknaden. Tack vare avtalet kommer vi att växa inom de områden som kunden efterfrågar.

För mer information, vänligen kontakta;

Daniel Fransson, CEO
daniel.fransson@toptem.se
+46 (0)733 77 09 06.